Tham gia mạng lưới tài năng Tân Hoàng Minh?

TẢI BIỂU MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN VÀO TÂN HOÀNG MINH

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Lựa chọn hồ sơ

Vòng lựa chọn hồ sơ nhằm xem xét tính phù hợp của các hồ sơ ứng viên so với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Tất cả các ứng viên có hồ sơ được lựa chọn sẽ được thông báo lịch thi chuyên môn.

Kiểm tra chuyên môn

Chỉ những ứng viên vượt qua vòng lựa chọn hồ sơ mới được mời tham gia kiểm tra chuyên môn

Phỏng vấn

Tùy từng ứng viên và vị trí tuyển dụng, có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn. Thông qua phỏng vấn, chúng tôi có thêm các thông tin để đánh giá xem ứng viên có thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc cần tuyển hay không.

Nhận việc

Căn cứ vào các thỏa thuận, ứng viên trúng tuyển sẽ được tiếp nhận vào làm việc. Các thủ tục tiếp theo được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách trực tiếp và cán bộ nhân sự.

TIN TỨC MỚI

Bất động sản Hồ Tây sinh lời không giới hạn
Tiến độ dự án cao cấp bên Hồ Hoàng Cầu có gì mới?